Kyndby

Frederikssund Kommune

Geologi
Sydvest for Kyndby findes et særegent landskab med en halv snes isolerede små kuppelformede bakker, de såkaldte hatformede bakker. De er oprindeligt aflejret i småsøer i randen af den afsmeltende is fra Hovedfremstødet i slutningen af sidste istid. Siden blev de dækket af moræneler fra de Ungbaltiske gletsjere, som senere overskred området.

Øvrige søgeord:

Værdi
Hatbakkerne er en særpræget og iøjnefaldende landskabstype. Deres oprindelse som isoverskredne israndsbakker giver området yderligere forsknings- og fortællemæssig værdi.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de spredte hatbakker ikke sløres, men fremtræder intakte og klare i landskabet. Det vil være værdifuldt med oprensede profiler i gamle grusgrave.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre