Kongelunden - sydstranden

Dragør Kommune

Geologi
Tilgroningskyst med barriereøer i mange stadier. Kysten er meget stabil på grund af det marine forlands ringe gradient. Længere oppe ad kysten ved Sydstranden er barrieredannelsen mere fremskreden, og her findes tillige en lagune.

Øvrige søgeord:

Værdi
De naturlige kystprocesser her er særlig illustrative for området.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre