Karlsminde Klint - Kulhus Rende

Frederiksværk-Hundested Kommune

Geologi
Klintprofil omgivet af strandvoldssletter og med et foranliggende km-bredt, stenbestrøet abrasionsflak ud mod Kulhus Rende, der fremstår som en dyb og meget smal strømrende stabiliseret af blåmuslinger. Materialetransporten er østgående, og på østsiden af klinten er der siden stenalderen opbygget et bredt marint forland i den tidligere Sølager Fjord.

Øvrige søgeord:Postglacial, marint forland

Værdi
Det brede abrasionsflak med strømrenden er værdifuldt.

Naturforvaltning
Det skal tilstræbes, at de dynamiske kystprocesser, fx erosion, pålejring og periodiske oversvømmelser, kan forløbe uhindret.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 5

GeoSite

Andre