Karlebo

Fredensborg Kommune

Geologi
Omkring Karlebo findes en gruppe fladbakker, omgivet af et småbakket morænelandskab. Størst er grusbakken Smidsbjerg med en højde på 58 meter o.h. En gruppe sammenvoksede fladbakker ved Karlebo Kirke er derimod opbygget af smeltevandsler. Bakkerne er aflejret i forbindelse med afsmeltningen af Den Ungbaltiske Is. Ved Donse Dam i det nærliggende Tokkekøb Hegn findes der profiler i tilsvarende senglaciale, stenfri leraflejringer.

Øvrige søgeord:

Værdi
De store fladbakker er fremtrædende landskabselementer, der tydeligt afspejler deres oprindelse som issøaflejringer. De tilknyttede leraflejringer illustrerer bl.a. sedimenternes råstofpotentiale.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at dødislandskabet med fladbakkerne, deres indbydes overgange og sammenhæng ikke sløres, men fremtræder klart.

Det er værdifuldt med profilet i leraflejringerne.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre