Horneby Ås

Helsingør Kommune

Geologi
Horneby Ås er en fremtrædende kamås med øst-vestlig retning. Åsens centrale del er helt bortgravet, men både i øst- og vestenden findes nogenlunde intakte dele af åsen. I et profil i en gammel grusgrav i åsens østlige del står en morænekam tilbage, som viser, at åsen er en kamås.

Øvrige søgeord:

Værdi
Åse (og rimeligt velbevarede åsrester) hører til de relativt sjældne geologiske landskabsformer og er dermed værdifulde for forståelsen og oplevelsen af det glaciale landskab.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at åsen ikke sløres, men fremtræder klart i landskabet.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre