Hornbæk

Helsingør Kommune

Geologi
Kysten ved Hornbæk ligger i et hævningsområde og indeholder alle de elementer, som karakteriserer den nordsjællandske udligningskyst: abrasionsflak, marint forland, strandvolde, stenalderklint, flyvesand, luv-/læsideproblematik.

Øvrige søgeord: Postglacial

Værdi

Lokaliteten er meget velegnet til undervisning i kystudvikling omkring en udligningskyst i et hævningsområde.

Naturforvaltning
Det skal tilstræbes, at de dynamiske kystprocesser, fx erosion, pålejring og periodiske oversvømmelser, kan forløbe uhindret.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 3

GeoSite

Andre