Gadevang

Hillerød, Gribskov Kommune

Geologi
Gadevang er et centralt område i Gribskovbuernes randmoræne. Den er opbygget langs randen af en gletsjer under Hovedfremstødet i slutningen af sidste istid og er senere overskredet af nye isfremstød. Randmorænelandskabet er domineret af grus- og sandaflejringer. Ved Multebjerg findes et profil i en gammel grusgrav. I området findes flere skovmoser, der rummer aflejringer fra Senglacialtid til nu, fx Lille Gribsø Mose, Brændemosen og Maglemosen

Øvrige søgeord:

Værdi
Typeområde for Gribskovbuernes isoverskredne randmoræne. Landskabet er meget illustrativt, da randmorænen fremstår lærebogsagtigt i form af parallelle skarptskårne bakker med mellemliggende lavninger. Skovmoserne indeholder værdifulde klimaarkiver.


Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbydes overgange og sammenhæng ikke sløres, men fremtræder intakte og klare i landskabet, fx med udsigtspunkter.
Det vil være værdifuldt, at profilet ved Multebjerg holdes åbent.
Det er vigtigt, at skovmoserne ikke udtørrer eller gror til, da det kan ødelægge deres værdi til miljøregistrering.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre