Farum Naturpark

Egedal, Frederikssund, Furesø, Allerød, Hillerød Kommuner

Geologi
Farum Naturpark er et glacialt landskab, hvor det karaktergivende element er et netværk af tunneldale med åsrygge og langsøer. Landskabet mellem dalene tager ofte form af jævne plateauer med udbredte forekomster af grus.

Øvrige søgeord:

Værdi
Det netformede tunneldalsystem, hvor dale forbinder hinanden i to forskellige hovedretninger, kendes ikke fra andre steder i Danmark. Det har dermed et stort forskningsmæssigt potentiale.


Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhæng ikke sløres, men fremtræder intakte og klare.

 

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 148

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre