Farum - Allerød dødislandskab

Allerød, Furesø Kommuner

Geologi
Mellem Allerød og Farum findes en gruppe af markante fladbakker omgivet af en moræneflade med varierende præg af dødisafsmeltning. Fladbakkerne er alle typisk udviklede med tydelige randskråninger og flade, oftest næsten cirkelrunde topflader. Højden er konstant 60-65 meter, eller knap 15 meter over det omgivende terræn. Størst er fladbakken i Vassingrød Old. Andre fremtrædende fladbakker er Kurebakken, Høveltsbjerg, Høveltsvang, Mørkebakke, Lerbjerg og Kratbjerg. I flertallet af fladbakker er der foregået en betydelig indvinding af især teglværksler, men også grus.

Allerød Lergrav, hvor Allerød Varmetid første gang blev påvist, tilhører også dette dødislandskab.

Øvrige søgeord:

Værdi
Fladbakkerne er enestående veludviklede, og lokaliteten er derfor ofte benyttet til illustration af den typiske fladbakke og dens dannelse. Den dårlige eksponering af bakkerne og råstofindvindingen forringer dog lokalitetens umiddelbare værdi betydeligt.

Allerød Lergrav er i dag tilkastet og aflejringerne fra Allerød Varmetid ses ikke. Det omgivende dødislandskab giver dog et indtryk af den sammenhæng, aflejringerne indgik i, da de blev dannet i slutningen af sidste istid.

 

Naturforvaltning
Som udgangspunkt er det vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbydes overgange og sammenhæng ikke sløres, men fremtræder intakte og klare i landskabet. Dette gælder bl.a. den store fladbakke i Vassingrød Old og den nærliggende Kurebakke.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre