Ermelundsdalen

Gentofte, Lyngby-Taarbæk Kommuner

Geologi
Markant tunneldal mellem Lyngby Sø / Furesø og Øresund fra slutningen af sidste istid. En nord-syd gående senglacial dal findes ved Ulvedalene. I postgladialtid udgjorde dele af dalsystemet en fjord i Stenalderhavet. Umiddelbart øst for Ulvedalene findes en N-S-gående kilometerlang skrænt med en højde på omkring 10 meter. Skrænten er muligvis en kystskrænt fra ishavet i slutningen af istiden.

Øvrige søgeord:

Værdi
Markant dalsystem af betydning for forståelse af landskabets geologiske udvikling.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbydes overgange og sammenhæng ikke sløres, men fremtræder intakte og klare i landskabet, fx med udsigtspunkter.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre