Ypnasted

Bornholms Regionskommune

Geologi
Vest for den lille havn ligger en terrasseflade bestående af ret store rullesten. Den er aflejret af Stenalderhavet for 6-7.000 år siden og ligger 8 - 9 meter over det nuværende havniveau. Dette skyldes en blanding af, at Stenalderhavet havde et højt vandspejl, og at Bornholm har hævet sig efter isens afsmeltning.

Øvrige søgeord: Holocæn

Værdi
Fint eksempel på Stenalderhavets kystaflejringer.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at fladen fremtræder klart i landskabet.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre