Strøby, Hadeborg Bakke og Klinten

Bornholms Regionskommune

Geologi
Nedlagt stenbrud i Langeskanse Led – Nexø Formation (bund af bruddet) og Vik Led & Hadeborg Led - Hardeberga Formationen (tidligere Balka Sandsten) ved foden af forkastningsbetinget skråning i bornholmsk gnejs. I sandstenens flotte store lagflader ses talrige symmetriske bølgeribber; små kraterlignende fordybninger, kaldet ”gasbobler” og krybespor efter dyr på lagfladerne.
Forkastningen er blevet blotlagt i et område ved stenbruddet, hvor det nu er muligt at skræve hen over mere end 1 milliard år, der er aldersforskellen mellem gnejsen og sandstenen.

Øvrige søgeord: Nedre Kambrim

Værdi
Eneste sted, hvor Hadeborg Leddet er blottet. Lokalitet er desuden af pædagogisk og forskningsmæssig interesse med fysiske og biogene strukturer i sandstenen og landskabsformer betinget af strukturer i undergrunden.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at bruddet bliver plejet, så det er muligt at studere bjergarterne og strukturerne i dem, og at terrænet holdes åbent, så de geologiske landskabsformer og deres indbyrdes overgange fremstår klart i landskabet.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 193b

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre