Stampe Å

Bornholms Regionskommune

Geologi

Langs Stampe Å ses lag fra Kridttiden (glaukonitisk Arnagerkalk, Arnager Grønsand) inkl. det marine bundkonglomerat, som her blev brudt i en mine i 1800-tallet ("Jespersens Hule"). Konglomeratet er overkippet i forbindelse med den store forkastning, som begrænser Rønne Graven mod øst. Mellem forkastningen og åens udløb ses stedvis Jura lag.

Øvrige søgeord:

Værdi
Dette er det eneste sted på land, hvor Rønne Gravens inverterede østlige forkastning kan ses. Området indeholder også 'Ørsteds kilde', der var den første videnskabelige boring på Bornholm. Arnager Kalken er glaukonitisk og danner en overgangsfacies mellem kalken, der ses langs sydkysten, og 'glasmergelen' i Nyker Blokken.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at bækkens naturlige hydrodynamiske processer kan forløbe frit, så blotningerne holdes rene.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre