Sose Bugt og Lilleåen

Bornholms Regionskommune

Geologi
Kystklint med Sose Bugt Leddet. Ler, sand og kullag fra Nedre Jura. Sose Bugt Leddets fire enheder viser hver sin del af en udvikling fra aflejringer på landjorden i søer, gennem lagune- og deltaaflejringer til marine aflejringer i tidevandszonen eller på dybere vand.

Øvrige søgeord:

Værdi
Typelokalitet for Sose Bugt Leddet. De varierede aflejringer med deres indikation af datidens aflejringsmiljø har desuden almen interesse.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit, så kystklinten holdes mest mulig åben.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 195b

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

GS 8-1

Andre