Snorrebakken

Bornholms Regionskommune

Geologi
Brudzone mellem det højtliggende gamle grundfjeld og det lavereliggende sedimentdækkede Syd- og Vestbornholm (Thornquist-zonen).

Øvrige søgeord:

Værdi
Meget markant og illustrativt eksempel på en forkastningszone i landskabet.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at brudszonen fremtræder klart i landskabet og ikke sløres eller ødelægges.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre