Snogebæk - Salthammer Odde

Bornholms Regionskommune

Geologi
Kystområde med de allerøverste lag af Hardeberga Formationen (tidligere Balka Sandsten), der består af grå og hvide kvartssandsten, som er helt domineret af velafrundede kvartskorn. På Salthammer Odde og langs kysten 600 meter mod nord er lag med gange efter gravende dyr karakteristiske. Der er især tale om de U-formede gravegange Diplocraterion og de lodrette rør Skolithos.

Øvrige søgeord: Nedre Kambrium

Værdi
Lokaliteten er videnskabelig vigtig, fordi det er den eneste lokalitet med gravegange i Hardeberga Formationen.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer forsat kan holde lokaliteten åben

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 191 b

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre