Skelbro ved Risebæk

Bornholms Regionskommune

Geologi
Nedlagt kalkstensbrud med Komstad Kalk (tidligere omtalt som ”Ortheceratitkalk” efter indholdet af forstenede blæksprutter), Nedre Ordovicium.

Øvrige søgeord:

Værdi
Vigtig for studiet af Komstad Kalkens aflejringsforhold og fossilindhold.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at bruddet bliver plejet, så det er muligt at studere bjergarterne og strukturerne i dem. Lokaliteten skal behandles med varsomhed, og det er især vigtigt at overholde forbuddet mod at hamre på den faststående kalk for at løsgøre fossiler. Fossilerne kan findes i de mange løse kalkstykker, der findes i bruddet.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 194b

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre