Sjæle Mose

Bornholms Regionskommune

Geologi
Lokaliteten er et nedlagt, tilgroet stenbrud, hvori man tydeligt kan se grænsen mellem den fin- til mellemkornede røde Hammer Granit og den grovere, plettede eller svagt stribede Vang Granit.

Øvrige søgeord: Prækambrium

Værdi
Lokaliteten er instruktiv, fordi den viser aldersrelationerne mellem Bornholms nordlige granitter. Lokaliteten har endvidere historisk interesse, fordi grænsen mellem de to granitter er beskrevet og ivrigt diskuterer ud fra denne lokalitet.

Naturforvaltning
Det vil være værdifuldt, at bruddet og også selve klippefladen renses for vegetation.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 185a

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre