Rønne Granitværk

Bornholms Regionskommune

Geologi
Brud i stærkt opsprækket Rønne Granit. Langs en stor forkastning i nordvæggen findes en veludviklet øjengnejs. I sydvæggen kan en knapt 1 meter bred diabasgang ses. Derudover findes adskillige pegmatitgange

Øvrige søgeord:

Værdi
Et grundfjeldskompleks, der er præget af nærhed til en forkastningszone.

Naturforvaltning
Så længe brydningen fortsætter, vil der være mulighed for at gøre nye observationer og for at sammenligne de geologiske og tekniske aspekter ved granitten.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre