Robbedale Sandgrave

Bornholms Regionskommune

Geologi
Nedlagte, vandfyldte grusgrave med Robbedale (sand) og Jydegård (sand, silt, ler og lerjernsten) Formationerne fra Nedre Kridt.

Øvrige søgeord:

Værdi
Carl Nielsen A/S Sandgrav er typelokalitet for Robbedale Formationen. Ophør af gravning og pumpning har medført, at profilerne ikke længere er tilgængelige.

Naturforvaltning
Det vil være værdifuldt, at profilerne igen bliver tilgængelige.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 196a

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

GS 8-1

Andre