Risebæk

Bornholms Regionskommune

Geologi
Kystklint med Risebæk Leddet fra Øvre Trias, der består af rødt og grønt plastisk ler; lagdelte og krydslejrede sandstenslag og siltsten gennemgravet af dyr. Vandfald i Risebæk i ordoviciske skifre.

Øvrige søgeord:

Værdi
Typelokalitet for Risebæk Leddet og eneste daglokalitet med Trias-aflejringer i Danmark.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit, så kystklinten holdes så åben som muligt.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 195a

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

GS 8-1

Andre