Præstebo Stenbrud

Bornholms Regionskommune

Geologi
Stenbrud i Paradisbakke Migmatit, der er en metamorf bjergart, hvori der er sket en delvis smeltning i forbindelse med en bjergkædefoldning. Samtidig hermed er der sket en opsplitning af bjergarten, hvilket har ført til den dobbeltstruktur, som netop er kendetegnende for Paradis Migmatitten.

Øvrige søgeord: Prækambrium

Værdi
Lokaliteten er værdifuld, fordi der i stenbruddene ses friske flader af Paradisbakke Migmatit.

Naturforvaltning
Så længe der brydes, vil der til stadighed fremkomme friske brudflader i migmatitten.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 189b

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

 

Andre