Pedersker Sandstenbrud

Bornholms Regionskommune

Foto: Jørgen Butzbach

Geologi
Nedlagt stenbrud med Hardeberga Formation – Tobisvik Led (tidligere Balka Sandsten). Sandstenen er en stærkt hærdnet kvartssandsten, som i dette brud er farvet sort eller mørkegrå på grund af organisk materiale. Sandstenen optræder i karakteristiske banker, på hvis overflade der ses mindre ribber samt talrige spor efter gravende og krybende dyr. I bankernes indre ses krydslejringer og horisontalt lejrede lag.
Øvrige søgeord:

Værdi
Lokaliteten er værdifuld, fordi det er det eneste sted, hvor den sorte variant af Hardeberga Formationen kan studeres.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at bruddet bliver plejet, så det er muligt at studere bjergarterne og strukturerne i dem. skal være mulighed for at undersøge aflejringerne.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 193a

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre