Paradisbakkerne og Fælled

Bornholms Regionskommune

Geologi
Paradisbakkerne viser et landskab med terrænformer, der er præget af forkastningsaktivitet i det Prækambriske grundfjeld og af glacial erosion og aflejring under de Kvartære istider. Grundfjeldet er skåret af talrige store forkastninger, der er orienteret nordnordøst-sydsydvest og nordvest-sydøst. Under de Kvartære istider har gletschere fra forskellige retninger bevæget sig over området og bearbejdet klippeterrænet.
Det tilstødende Fælled-landskabs roligt skrånende agerland står i stor kontrast til det skovklædte, kaotiske grundfjeldsterræn.

Øvrige søgeord: Prækambrium, Kvartær


Værdi
Landskabet illustrerer overbevisende, hvorledes undergrunden sætter sit dominerende præg på det nutidige landskab.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer og sammenhæng fremtræder klart i landskabet.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 189a

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre