Onsbæk

Bornholms Regionskommune

Geologi
Små blotninger i Onsbækkens bund og bred med forvitret, grårød og smuldrende granit. Bjergartens struktur er intakt på trods af den smuldrende fremtræden.

Øvrige søgeord:

Værdi
Eneste lokalitet hvor den forvitrede prækambriske landoverflade kan undersøges.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at bækkens naturlige hydrodynamiske processer kan forløbe frit, så blotningerne holdes rene. Hamren og anden beskadigelse af  blotningerne skal undgås.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 196b

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre