Olsker Branddam ved Krubbedal

Bornholms Regionskommune

Geologi
Nedlagt, tilgroet stenbrud med rundklipper i Vang Granit. Af særlig interesse er de mange lyse, finkornede aplitgange og grovkornede pegmatitgange af granitisk sammensætning, der skærer den stribede Vang Granit. På overfladen af de isskurede rundklipper ses skurestriber, en spule-rende og andre særlige erosionsformer.

Øvrige søgeord: Prækambrium, Kvartær

Værdi
Rundklipperne sydøst for branddammen er bemærkelsesværdige på grund af de glaciale erosionsformer. Såfremt den nordlige lokalitet renses op, vil den være velegnet til demonstration af apliter og pegmatiter.

Naturforvaltning
Det vil være værdifuldt, at lokaliteterne friholdes for vegetation.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 185b

Amtsligt Geologisk Interesseområde

 

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre