Øleå ved Slusegård

Bornholms Regionskommune

Geologi
Syd for Landevejen er der blottet silure skifre, ”Rastrites Skiferen”. Ved Slusegård findes en blotning i åbrinken med den yngste Palæozoiske skiferaflejring, der er blottet på Bornholm, og som stammer fra Nedre Silur. Lerskiferen er varierende lysegrå, og den kaldes for ”Cyrtograptus Skiferen” efter en særlig graptolitslægt Cyrtograptus .

Øvrige søgeord:

Værdi
Lokaliteten har stor værdi for udforskningen af de yngste Silure skifre på Bornholm. Det er det eneste sted på Bornholm, hvor Rastrites skiferen er synlig.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige dynamiske processer i åløbet kan forløbe frit og dermed medvirke til at holde profilerne åbne. Det gamle, udtørrede åløb ved Slusegård er ved at gro til. Hamren og fossiljagt skal foretages med varsomhed.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 192

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre