Øleå - Ringborgen

Bornholms Regionskommune

Geologi
Langs Øleås øvre del ved Ringborgen findes veludviklede lag fra toppen af Nedre Kambrium til midt i Øvre Kambrium. Det drejer sig om toppen af Rispebjerg Led, Exulans Kalksten, Nedre Alun Skifer Formation, Andrarum Kalksten og Øvre Alum Skifer Formation.

Øvrige søgeord:

Værdi
Lagserien kan følges over en ret stor afstand, fordi lagene her ligger med ret lille hældning. Det er det eneste sted på Bornholm, at Exulans Kalkstenen findes i en frisk udgave.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige dynamiske processer i åløbet kan forløbe frit og dermed medvirke til at holde profilerne åbne.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre