Moseløkken

Bornholms Regionskommune

Geologi
Aktivt stenbrud i den lyse, rødgrå, mellemkornede og ensartede Hammer Granit. Granitten er en del af det store, sammenhængende område med Hammer Granit på den nordlige del af Bornholm.

Øvrige søgeord: Prækambrium

Værdi
Mulighed for at se friske brudflader i granitten. Bruddet ved Moseløkken er et af de få steder på Bornholm, hvor Hammer Granitten brydes i dag.

Naturforvaltning
Så længe brydningen fortsætter, vil der være mulighed for at gøre nye observationer og for at sammenligne de geologiske og tekniske aspekter ved granitten.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 183b

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre