Maegård

Bornholms Regionskommune

Geologi
Lille isoleret forekomst af pyroxen (hypersthen)-granit. Granitten ved Maegård er indgået som et vigtigt led i teorierne for Bornholms grundfjeld, hvor den på forskellig vis er blevet betragtet som en varietet af Rønne Granit.

Øvrige søgeord: Prækambrium

Værdi
Lokaliteten repræsenterer en usædvanlig granittype, fordi den i modsætning til de øvrige granitter indeholder hypersthen.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at forekomsten ikke ødelægges ved sprængning eller intensiv hamring.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 186

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre