Listed

Bornholms Regionskommune

Geologi
Kyst med Svaneke Granit, gnejs, diabas og sandstensgange.
Ved kysten nordvest for Listed ses grænsen mellem den grovkornede, forholdsvis homogene Svaneke Granit og en særlig type af Bornholmsk Gnejs, der på denne del af kysten fremstår som en lys grå, finkornet bjergart. Øst for Listed ved halvøen Gule Hald skæres Svaneke Granitten af Bornholms tredjestørste diabasgang, Listed-gangen, der er godt 30 meter bred.

Øvrige søgeord: Prækambrium

Værdi
Lokaliteten er vigtig, fordi det er det eneste sted, hvor grænserelationerne mellem Svaneke Granit og Bornholms Gnejs kan studeres i detaljer. Endvidere illustrerer lokaliteten forhold ved intrusion af diabas samt dannelse af sandstensgange.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer fortsat kan holde lokaliteten åben, og at området ikke dækkes af vegetation.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 190a

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 96

GeoSite

Andre