Lilleå

Bornholms Regionskommune

Geologi
Nord for landevejen løber Lilleåen i en dal, eroderet i Norretorp Leddet i Læså Formationen (tidligere Grønne Skifre) af den smeltevandsflod, der skabte sletten med Rønne Lufthavn. I den øvre del af åløbet er der udviklet en canyon-lignende dal.

Øvrige søgeord: Kambrium

Værdi
Mest kontinuerte lagserie i Norretorp Leddet på Bornholm.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige dynamiske processer i åløbet kan forløbe frit og dermed medvirke til at holde profilerne åbne.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre