Læså

Bornholms Regionskommune

Geologi
Lokaliteten rummer en række klassiske profiler i brinken langs Læsåen, i aflejringer fra Nedre Kambrium til Øvre Ordovicium: Læså Formationen med Norretorp Led (tidligere Broens Odde Led eller ”Grønne Skifre”) og Rispebjerg Led (Sandsten), Alum Skifer Formationen med Exulans Kalk (”Kalby Ler”), ”Nedre Alumskifer”, Andrarum Kalk og ”Øvre Alumskifer”, Komstad Kalk (”Orthoceratitkalk”), Dicellograptus Skifer og Jerrestad Formationen (”Tretaspis Skifer”).

Øvrige søgeord:

Værdi
Lokaliteterne har gennem tiden været udgangspunkt for studiet af den palæozoiske lagserie på Bornholm og har derfor stor videnskabelig og pædagogisk værdi.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige dynamiske processer i åløbet kan forløbe frit og dermed medvirke til at holde profilerne åbne. De fleste af lokaliteterne er fredede, hvor det er forbudt at slå eller brække prøver ud af brinkerne, mens det er tilladt at samle løse prøvestykker.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 194a

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre