Korsodde

Bornholms Regionskommune

Geologi
Kystklint med Bagå Formationen fra Nedre og Mellem Jura. Formationen består af vekslende lag af sand, ler og kul, der overvejende er dannet på en deltaflade nær kysten af Jura-tidens Bornholm. I nogle af lerlagene ses gravegange, f.eks. Diplokraterion.

Øvrige søgeord:

Værdi
Lokaliteten har betydning for studiet af aflejringer fra Tidlig og Mellem Juratid på Bornholm.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit, så at kystklinten i størst muligt omfang holdes åben.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 195f

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

GS 8-1

Andre