Kaolingraven ved Nygård

Bornholms Regionskommune

Geologi
Tilgroet kaolingrav. Kaolinen i området er dannet ved forvitring af Rønne Granitten. Forvitringen er foregået ved, at nedsivende, svagt surt vand har påvirket Rønne Granittens mineraler.

Øvrige søgeord: Prækambrium

Værdi
Eneste sted i Danmark, hvor kaolindannelse og dybtgående kemisk forvitring af granit kan studeres. Kræver i så fald frilæggelse.

Naturforvaltning
Det vil være værdifuldt med et oprenset profil i graven.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 197b

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre