Hasle Nord

Bornholms Regionskommune

Geologi
Mellem landevejen og kysten ligger en delvist skovklædt skrænt, som for ca. 13.500 år siden udgjorde Den Baltiske Issøs kystlinje. Det flade område, som ligger mellem skrænten og kysten, er den gamle søbund. Den består af strandgrus og ligger 16 meter over det nuværende havnievau. Dette skyldes en blanding af, at Den Baltiske Issø havde et meget højt vandspejl, og at Bornholm siden har hævet sig efter isens afsmeltning.

Øvrige søgeord: Senglacial

Værdi
Fint eksempel på Den Baltiske Issøs kystlinje.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at terrassen og skrænten med deres indbyrdes overgang fremtræder klart og overskueligt i landskabet.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre