Hasle

Bornholms Regionskommune

Geologi
Lav kystklint med Hasle Formationen fra Nedre Jura. Hasle Formationen består på denne lokalitet af grovkornede siltsten og finkornede sandsten i rustrøde og gulbrune farver. I aflejringerne ses sedimentstrukturer af krydslejrede banker og trug. Strukturerne og fossilindholdet viser, at Hasle Formationen er dannet i havet på den åbne shelf. I de senere år er der gjort talrige fund af forsteninger fra hvirveldyr i Hasle-sandstenen.

Øvrige søgeord:

Værdi
Kystklinten er typelokalitet for Hasle Formationen, som kun kan iagttages på to-tre andre små lokaliteter på øen.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit, så klinten holdes åben.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 198a

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 99

GeoSite

GS 8-1

Andre