Gamle og Nye Frederiks Sandstenbrud

Bornholms Regionskommune

Geologi
Stenbrud i Nexø Formation – Gadeby Led (toppen), Nedre Kambrium. I Gamle Frederiks Sandstenbrud er de relativt tykke lag mange steder krydslejrede, og de formodes at være aflejret i en flodslette. Men en kanal udfyldt med glaukonitholdig sandsten tyder på, at kanalen har været marint influeret. I det Nye Frederiks Sandstenbrud ses en vekslen mellem strukturløse og krydslejrede lag, der antages at være aflejret i flettede floder.

Øvrige søgeord:

Værdi
Stenbruddene har betydning for studiet af Nexø Formationen og af forholdene i tidlig Kambrium. Det er et af de få steder med marine indslag i den øvre del af Nexø Formation

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at bruddene bliver plejet, så det er muligt at studere bjergarterne og strukturerne i dem.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 189d

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre