Galgeløkken

Bornholms Regionskommune

Geologi
Kystklint med Galgeløkken Leddet fra Nedre Jura. Lagserien domineres af vekslende tynde sand- og lerlag, der optræder som tre forskellige strukturtyper (flaser lamination, bølget lamination og linse lamination). Lagserien er tolket som dannet i et lavvandet tidevandsområde.

Øvrige søgeord:

Værdi
Profilet er typelokalitet for Rønne Formationen og Galgeløkken Leddet og har stor forskningsmæssig værdi i forbindelse med forholdene i Nedre Jura.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit, så at kystklinten i størst muligt omfang holdes åben.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 195g

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

GS 8-1

Andre