Gadeby og Bodilsker Sandstenbrud

Bornholms Regionskommune

Geologi
Stenbrud i Nexø Formationen – Gadeby Led - fra Nedre Kambrium i en 110 meter tyk lagserie af lyserøde, mørkviolette og rødgrå, feldspatholdige sandsten. I sandstenen kan iagttages en række sedimentstrukturer både på lagfladerne og i de lodrette snit.

Øvrige søgeord:

Værdi
Stenbruddene har betydning for studiet af Nexø Formationen og af forholdene i tidlig Kambrium.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at brydningen og efterbehandlingen tilrettelægges således, at gode profiler og flader står tilbage, efterhånden som brydningen stopper i dele af bruddene.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 189 c

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

 

Andre