Dalegård Stenbrud

Bornholms Regionskommune

Geologi
Nedlagt stenbrud i Hammer Granit med pegmatitter og sjældne mineraler. Hammer Granitten udgør her (omkring Olsker) kun en mindre isoleret forekomst, der ligger helt omgivet af Vang Granit.

Øvrige søgeord: Prækambrium

Værdi
Atypisk Hammer Granit med store pegmatitlegemer, der bl.a. er værtsbjergarter for de mere sjældne mineraler.

Naturforvaltning
Det vil være værdifuldt at bruddet friholdes for vegetation. De store pegmatitter er svært beskadiget af bl.a. for megen hamring. En frisprængning af pegmatitten kombineret med et forbud mod at hamre på den friske klippeflade vil antagelig kunne genskabe den værdifulde lokalitet.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 185c

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre