Broens Odde

Bornholms Regionskommune

Geologi
Kystområde med Norretorp Led – Læså Formation (tidligere Broens Odde Led eller Grønne Skifre), bestående af grønlige siltsten og dårligt sorterede, finkornede sandsten, aflejret i havet på shelfen under relativt rolige strøm- og bølgeforhold i tidlig Kambrium. Den grønne farve skyldes et indhold af mineralet glaukonit og lermineralet klorit. Der er bevaret forskellige typer af gravegange.

Øvrige søgeord:

Værdi
Lokaliteten er et godt sted at studere de ”Grønne Skifre”, især den særlig glaukonitholdige del.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer fortsat kan holde lokaliteten åben

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 191 c

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre