Bjergebakke Stenbrud

Bornholms Regionskommune

Geologi
Nedlagt, delvis vandfyldt stenbrud i Alminding Granit, der er en svagt stribet, mellem- til grovkornet, rødlig bjergart. I den vestlige del af bruddet ses en 2-3 meter bred gang med en retning, der afviger fra de øvrige gange på Bornholm. Gangen har da også en anderledes sammensætning. Den er trakytisk (vigtigste feldspatmineral er kalifeldspat), beskrevet som en kullait og den sammenlignes med tilsvarende bjergarter på Kullen og i Skåne.

Øvrige søgeord: Prækambrium

Værdi
Lokaliteten har betydelig værdi, fordi der ses et godt eksempel på Alminding Granit og på grund af den velbeskrevne kullaitgang.

Naturforvaltning
Det vil være værdifuldt, at der ikke sker en tilgroning af granitfladerne i bruddet.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 188b

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre