Bavnodde - Horsemyre Odde

Bornholms Regionskommune

Geologi
Kystklinter med Bavnodde Grønsand Formationen fra Øvre Kridt. Grønsandet består af finkornet, ofte leret og siltholdigt kvartssand og med et betydeligt indhold af kalk og mineralet glaukonit, der giver sandet sin grønne farve. Det er den mest fossilrige formation fra Øvre Kridt på Bornholm, med især ammoniter, belemniter, brachiopoder, østers m.v.

Øvrige søgeord:

Værdi
Typeprofil for Bavnodde Grønsand Formationen. Profilerne har desuden stor betydning for studier af aflejringsforhold og dyregrupper i Sen Kridttid.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit, så kystprofilerne i størst muligt omfang holdes åbne.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 195e

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

GS 8-1

Andre