Bavnet

Bornholms Regionskommune

Geologi
Område af Åkirkebygranit med en meget bred pegmatitgang med flot udviklet skriftgranit. Desuden findes flere slags spor efter isens aktivitet: ispolering, skureskriber, ”fårerygge” og ”spulerender”.

Øvrige søgeord:

Værdi
Fint eksempel på Åkirkebygranit. Meget flot udviklet skriftgranit.

Naturforvaltning
Det er vigtigt at fladen holdes intakt og ren for tilgroning.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre