Balka Strand

Bornholms Regionskommune

Geologi
Kystområde med sandsten - Langeskanse Led fra Nexø Formationen og Hardeberga Formation (tidligere Balka Sandsten) - fra Nedre Kambrium. Den grå, stærkt hærdnede sandsten består næsten udelukkende af kvarts, men omkring Balka er sandstenen særlig karakteristisk på grund af et højt indhold af glaukonit. Lagfladerne i sandstenen har ofte en bølget udformning, som skyldes ribbeformer.

Øvrige søgeord:

Værdi
Lokaliteten er værdifuld, fordi den har en veludviklet glaukonitisk basis af Hardeberga Formationen.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer fortsat kan holde lokaliteten åben.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 191 a

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre