Bagå

Bornholms Regionskommune

Geologi
Nedlagt og vandfyldt lergrav med profiler i Bagå Formationen fra Nedre til Mellem Jura. Lergraven kaldes i dag for Pyritsøen. Formationen er opbygget af en serie af ensartede sekvenser bestående af fin-mellemkornet sand (nederst), overlejret af ler og med kul øverst. De mørkeste lerlag indeholder en del velbevarede plantefossiler.
I 2004 blev de første forstenede dinosaurfodspor fundet i Danmark i en gammel afrømning fra graven ved stranden. Sporene menes at stamme fra bagfoden hos en sauropod (langhalse) dinosaur.

Øvrige søgeord:

Værdi
Lergraven er typelokalitet for Bagå Formationen, og den er af stor betydning for studiet af forholdene på Bornholm i Nedre til Mellem Jura. Lokaliteten er endvidere værdifuld i kraft af fundet af forstenede dinosaurfodspor.

Naturforvaltning
Det vil være værdifuldt med et oprenset profil i lergraven.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 198b

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

GS 8-1

Andre

Dino-spor