Arnager By

Bornholms Regionskommune

Geologi
Kystklint med Arnager Kalk Formationen fra Øvre Kridt. Ved Arnager fremstår kalken som en hård og hærdnet bjergart, der kun indeholder 45-70 % finkornet kalk, mest coccolither og foraminiferer. Resten udgøres af siliciumforbindelser (især forskellige former for kiselsvampe) samt materiale i lerfraktionen.

Øvrige søgeord:

Værdi
Typelokalitet for Arnager Kalk Formationen.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit, så at kystklinten i størst muligt omfang holdes åben.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 195d

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

GS 8-1

Andre