Arnager Bugt og Madsegrav

Bornholms Regionskommune

Geologi
Kystklinter med Rabekke og Robbedale Formationerne fra Nedre Kridt og Arnager Grønsand Formationen fra Øvre Kridt. Rabekke Formationen er en grovkornet, rød sandsten med storskala krydslejringer. Robbedale Formationens nedre enhed består af finkornet, siltholdigt sand, kraftigt gennemgravet af dyr; den øvre enhed består af krydslejret, strukturløst eller horisontalt lamineret mellemkornet kvartssand med sporfossiler. Arnager Grønsandet er finkornet og siltholdigt med en grågrøn farve og indeholder en del fossiler.


Øvrige søgeord:

Værdi
Typelokalitet for Arnager Grønsand og Rabekke Formationerne samt referenceprofil for Robbedale Formationen.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit, så at kystklinterne i størst muligt omfang holdes åbne.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 195c

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

GS 8-1

Andre