Almindingen: Skrænt, Ekkodalen og Vallensgård Mose

Bornholms Regionskommune

Geologi
Almindingen er et højtliggende klippeområde, der består af Almindingen Granit.
Almindingen Skrænt er en markant, retlinet skråning og det terrænmæssige udtryk for Bornholms mest betydningsfulde forkastning.
Ekkodalen, Bornholms kendteste sprækkedal, er en retlinet dal i grundfjeldet, der er begrænset af lodrette sider, og som markerer en forkastningszone i Almindingen Granit.
Vallensgård Mose opstod i slutningen af istiden som et søbassin, hvor Ekkodalens forkastning skærer forkastningszonen langs Almindingen Skrænt. Mosen er kendt for forekomsten af Senglaciale søsedimenter.

Øvrige søgeord: Prækambrium, Senglacial

Værdi
Lokaliteten udgør et instruktivt eksempel på landskabsdannelse i forbindelse med forkastningstektonik. Vallensgård Mose har særlig interesse, fordi søaflejringerne indeholder vidnesbyrd om Senglacialtidens klima og flora.-
Naturforvaltning
Det er vigtigt, at sprækkedalen med de lodrette sider fremtræder klart i landskabet.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 188a

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre

NaturBornholm